40 Hadis – Mümin (2)

Kırk Hadiste Mümin 2
1. “Her işittiğini söylemek, kişiye yalan olarak yeter.”
Müslîm, İman 3

2. “İki özellik vardır ki bunlar bir mü’minde bulunmaz: Cimrilik ve kötü ahlâk.”
Tirmizî, Birr 41

3. “Kuvvetli mü’min Allah katında zayıf mü’minden daha hayırlıdır.”
Müslîm, Kader 8

4. “Hiç kimse öfkeliyken iki kişi arasında hüküm vermesin.”
Müslîm, Akdiye 16

5. “Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım!”
Müslîm, Zikir 50

6. “Müslüman evlerinin içinde en hayırlı ev, içinde yetime bakılan evdir. Müslümanların evlerinin içinde en kötü ev, içinde yetime kötülük yapılan evdir.”
İbnMâce, Edeb 6

7. “Hiçbir kimse kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir.”
Buhârî, Büyu’ 15

8. “Din kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa, hiçbir iyiliği küçümseme!”
Müslîm, Birr 144

9. “Hikmet ve ilim mü’minin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alır.”
Tirmizî, İlim 19

10. “Yumuşak davranamayan kimse, bütün hayırlardan mahrum kalmış sayılır.”
Müslîm, Birr 74

11. “Kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi, kişinin iyi Müslüman oluşundandır.”
Tirmizî, Zühd 11

12. “Allah, sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. O, sadece sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.”
Müslîm, Birr 33

13. “Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir.”
Tirmizî, Kıyame 49

14. “Nerede olursan ol, Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün ardından bir iyilik yap ki bu, onu yok etsin; insanlara karşı güzel ahlâkın gereğine göre davran.”
Tirmizî, Birr 55

15. “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman etmiş olmazsınız.”
Müslîm, İman 93
16. “Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.”
Tirmizî, Birr 15

17. “Mazlumun duası ile Allah arasında bir perde yoktur. Bedduasını almaktan sakının.”
Buhârî, İman 4

18. “Ey insanlar! Takat getireceğiniz işleri yapın. Zira siz (dua ve ibadet etmekten) usanmadıkça Allah da sevap yazmaktan usanmaz. Allah’a en hoş gelen amel, az da olsa devamlı olanıdır.”
Buhârî, İman 16

19. “Bizi aldatan bizden değildir”
Müslîm, İman 164

20. “Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.”
Tirmizî, İlim 14

21. “Hiçbir baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermiş olamaz.”
Tirmizî, Birr 33

22. “Birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin; ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın, (din) kardeşi ile üç günden fazla dargın durması helal olmaz.”
Buhârî, Edeb, 57-58

23. “İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.”
Müslîm, Fedail 66

24. “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.”
Buhârî, İlim 12

25. “Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız: Allah’ın Kitab’ı ve Rasulü’nün sünneti.”
Muvatta, Kader 3

26. “İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona erer; şu üç şey bundan müstesnadır: Sadaka-i cariye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat.”
Müslîm, Vasiyet 14

27. “Her dinin (mensuplarının) kendine özgü (ağır basan) bir ahlâkı vardır. İslam (ın mensuplarının ağır basan) ahlâkı, hayâdır.”
İbnMâce, Zühd 17

28. “Mü’min ülfet sahibidir. Ülfet etmeyen (insanlarla kaynaşmayan) ve ülfet edilmeyen (kendisiyle kaynaşılmayan) kişide hayır yoktur.”
Ahmed b. Hanbel, II / 400

29. “Boş işlerle uğraşmaktan uzak durması, kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir.”
Tirmizî, Zühd 11

30. “Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Mü’min ise insanların canları ve malları konusunda kendisinden emin olduğu kimsedir.”
Tirmizî, İman 12

31. “Müslüman kardeşini hor görmesi, kişiye kötülük olarak yeter.”
Müslîm, İman 164

32. “Kalbi dürüst olmadıkça kulun imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz.”
Ahmed b. Hanbel, Müsned, III / 198

33. “Allah’ın rızası, anne babanın rızasındadır. Allah’ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir.”
Tirmizî, Birr 3

34. “Bir kul, dünyada başka bir kulun ayıbını örterse kıyamet gününde Allah da onun ayıbını örter.”
Müslîm, Birr 72

35. “İki nimet vardır ki insanların çoğu, bu nimetleri değerlendirmekte aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
Buhârî, Rikak 1

36. “Emanet kaybedildiğinde (iş ehil olmayana verildiğinde) kıyameti bekle.”
Buhârî, İlim 59

37. “Doğrulukta tehlike görseniz de ondan ayrılmayın. Zira kurtuluş ancak doğruluktadır.”
et-Tergîb ve’t-Tertîb, III / 590

38. “Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz.”
Tirmizî, Kıyame 25

39. “Allah; sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmanızdan hoşnut olur.”
Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat 1 / 275

40. “Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü’min) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olmaz.”
Buhârî, İman 7

 

Yazan Editör - May 27 2019. Kategori Gündem, Kültür Sanat, Türk İslam. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazıya yorum yapabilir ve geri izlemede bulunabilirsiniz

Yorum yaz

Göndermeden önce alttaki eksik işlemi tamamlayınız. *

Ebed Bizimdir - Kuzey Kafkasya bölgesi ağırlıklı olarak, Türk-İslam coğrafyasından özel haberler, yorumlar ve makaleler.