Çeçen-İnguş Müzik ve Çalgılarına Bir Bakış

ÇEÇEN VE İNGUŞ HALKLARININ GELENEKSEL MÜZİK VE ÇALGILARINA GENEL BİR BAKIŞ A GLANCE TO TRADITIONAL MUSIC AND INSTRUMENTS OF CHECHEN AND INGUSH PEOPLES CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi, Uluslararası Cumhuriyet Sanat Günleri Sempozyumu 18-19-20 Nisan 2017, Sivas M. Tekin KOÇKAR¹, A. Abrek KOÇKAR² Özet: Bu çalışmanın amacı Kuzey-Doğu Kafkasya Halklarından Çeçen ve İnguş Halklarının geleneksel […]

Ağası Hun: Dudayev Türk Olduğunu Söyledi

Ağası Hun. Peşəkar jurnalist. Çeçenistan, Osetiya, Qarabağ müharibələrinin qaranlıq üzünü çəkdiyi fotolarla, hazırladığı video reportajlarla işıqlandıran işıqlı adamdır. Bir neçə il AZTV’də reportyor kimi çalışıb. O illərdə Türkiyə’nin TGRT və TRT kanalları ilə əməkdaşlıq edib. 2001-2008’inci illər arası TRT Bakı bürosunda kameraman-müxbir kimi fəaliyyət göstərib. İndi Ankara’da yaşayır. Vəhabilik Arəb millətçiliyidir – Ağası bəy, uzun […]


Ebed Bizimdir Özel Haber, Yorum ve Makaleler