$ DOLAR → Alış: 5,74 / Satış: 5,76
€ EURO → Alış: 6,54 / Satış: 6,56

Kültür Sanat

13 Mayıs 2019 - 0 yorum
Kırk Hadiste Birlikte Yaşama Ahlâkı “Ey insanlar! Şunu iyi bilin ki, Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a; beyazın siyaha, siyahın beyaza takva dışında bir üstünlüğü yoktur...’’ (İbn Hanbel, 5/411) “Kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderirse, Allah...
12 Mayıs 2019 - 0 yorum
Kibir, tevâzu, riya ve hased hakkında hadisler: 1 - “Size Cehennemlik olanları bildireyim mi? Onlar onursuz, sağa sola yalpa yaparak kibir eden kimselerdir.” (Buhârî, Tefsîr, 68, VI, 72) 2 - “Kibir ve gururdan sakınınız. Zirâ kibir, süslü elbise giyen adamda bulunur.” (Taberânî, Evsat, 547,...
11 Mayıs 2019 - 0 yorum
Cennet İle İlgili Hadisler 1) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Aziz ve Celil olan Allah şöyle buyurdu: –Ben salih kullarım için ahiret azığı olarak hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın aklına gelmedik bir takım nimetler hazırladım. Allah’ın sizleri bu...
10 Mayıs 2019 - 0 yorum
Kırk Hadiste Kadınlar (2) 1- Muaviye bin Hayda el-Kuşeyri (Radıyallâhu Anh) şöyle dedi: “Nebi (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’e geldim ve: −Kadınlarımız hakkında bize neyi emredersin dedim. Rasûlullâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem): −‘Sizler yediğiniz şeylerden onlara da yediriniz, giydiğiniz şeylerden onlara da giydiriniz! Kadınlarınızı dövmeyiniz,...
9 Mayıs 2019 - 0 yorum
Kırk Hadiste Ramazan Recep ayı girdiği zaman Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle dua ederdi: Allahım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayma ulaştır! (Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat, IV 189)  Mübarek Ramazan ayına kavuştunuz. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda...
8 Mayıs 2019 - 0 yorum
Kırk Hadiste Emanet ve Güven “Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendisinden emin oldukları kimsedir.” (Tirmizî, Îmân, 12) “Bir kişinin kalbinde iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir arada bulunmaz.” (İbn...
7 Mayıs 2019 - 0 yorum
Kırk Hadiste Kadınlar  (1) “Sizin hayırlınız, kadınlarına hayırlı olan (iyi davranan)dır.” "Sizin en hayırlınız, ehline karşı en iyi davrananızdır. Ben âileme en iyi olanınızım." “Kadınlara ancak kerîm olanlar ikrâm ederler (değerli olanlar değer verirler); onlara kötülük edenler ise leîm (kötü) kişilerdir.” "Mü'minlerin iman bakımından...
6 Mayıs 2019 - 0 yorum
Kırk Hadiste Kardeşlik "Sizden biriniz kendisi için sevdiğini mü'min kardeşi için de sevmedikçe gerçek mü'min olamaz." (2515, Tirmizî, “Sıfatü’l Kıyâme” 59) "Mü'minler birbirlerini sevmede, birbirlerine karşı sevgi ve merhamet göstermede tek bir beden gibidir. O bedenin bir organı acı çektiği zaman, bedenin diğer...
5 Mayıs 2019 - 0 yorum
KUZEY KAFKASYA'NIN COĞRAFİ KONUMU ve TABİİ SINIRLARI Kuzey Kafkasya doğuda Hazar Denizi, batıda Karadeniz, kuzeyde Maniç Çukurluğu ve Kuma mansabı, güneyde İngur Irmağı, Kafkas dağ silsilesinin omurgası ve Samur Irmağı ile çevrili coğrafya parçasıdır. Yeryüzünde ada ülkeleri hariç, bu derece tabii...
2 Mayıs 2019 - 0 yorum
Türklük ve Çerkezlik Arasında Kafkasların Kimlik Tartışması  İnternet alemi nevi şahsına münhasır, oldukça garip bir yer. Linçler, aşağılamalar, tehditler, küfürler; birçok olumsuzluk bu mecrada rahatlıkla gerçekleşebiliyor. Hele sosyal medyaya gelecek olursak mesele daha bir çetrefilli. Sahte hesaplarla oluşturulan tezviratı sadece takip...