40 Hadis – Birlikte Yaşama Ahlakı (2)

40 Hadiste Birlikte Yaşama Ahlâkı

1. Dünyaya fazla bağlanma ki Allah seni sevsin; insanların elindekilere göz dikme ki insanlar seni sevsin.
İbn Mâce, Zühd 1 – Hadis No:4102

2. Cehennem nefse hoş gelen şeylerle kuşatılıp örtülmüştür. Cennet ise zorluklar ve nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmıştır.
Buhâri, Rikak 28 – Hadis No:6122

3. Resulullah (sav) buyurdular ki: “Âdemoğlu için iki vadi dolusu mal olsaydı, mutlaka bir üçüncüyü isterdi. Âdemoğlunun iç boşluğunu ancak toprak doldurur. Allah tevbe edenleri affeder.”
Buhâri, Rikak – 10 Hadis No:6072

4. Bir sürüye salınan iki aç kurdun sürüye verdiği zarar, kişinin mal ve şeref hırsıyla dine verdiği zarardan daha fazla değildir.
Tirmizî, Zühd 43 – Hadis No:2376

5. Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o da onlardandır.
Ebû Davûd, Libas 5 – Hadis No:4031

6. Kardeşini bir günahından dolayı ayıplayan kişi, o günahı işlemedikçe ölmez.
Tirmizî, Sıfatul Kıyame 53 – Hadis No:2505

7. Ya öğreten ya da öğrenen ol, ya dinleyen ya da seven ol, beşincisi olma helak olursun.
Taberânî, El-Mucemul Evsat – Hadis No:5171

8. Müslüman kardeşini hor görmesi, kişiye kötülük olarak yeter.
Müslîm, Birr 32 – Hadis No:2564

9. Gıybet (dedi kodu) yapan, cennete giremez.
Buhâri, Edeb 50 – Hadis No:5709

10. İnsanlara merhamet etmeyene, Allah merhamet etmez.
Müslîm, Fedail 66 – Hadis No:2319

11. Bir Müslüman haram olana bir anlık bakar, sonra gözünü çevirirse Allah Teala ona ibadetinde bir tad verir.
Taberânî el-Mucemul, Kebir 8/208 – Hadis No:7842

12. Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikramda bulunsun.
Buhâri, Edeb 31 – Hadis No:5672

13. Allah’tan korkun ve çocuklarınız arasında adaletli davranın.
Buhâri, Hibe 12 – Hadis No:2447

14. Güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, öfkelendiği zaman öfkesine hakim olan kimsedir.
Buhâri, Edep 76 – Hadis No:5763

15. Üç dua vardır ki kabul edilmesinde şüphe yoktur: Mazlumun duası, yolcunun duası, ana babanın çocuğuna duası.
Tirmizî, Birr 7- Hadis No:1905

16. Herhangi bir genç, yaşından dolayı bir ihtiyara hürmet ederse Allah da o gence, yaşlılığında hizmet edecek kimseler verir.
Tirmizî, Birr 75 – Hadis No:2022

17. Akrabayla ilişkisini kesen cennete giremez.
Buhâri, Edeb 11 – Hadis No:5638

18. Münafığın üç alameti vardır: Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz ve emanete hıyanet eder.
Buhâri, İman 23 – Hadis No:33

19. Ana babalarınıza iyi davranın ki çocuklarınız da size öyle davransın.
Hakim, Müstedrek, 4/170 – Hadis No:7258

20. Yaşlılarla oturun, alimlere sorun.
Taberânî el-Mucemul, Kebir 22/125 – Hadis No:324

21. Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi iyi yapmasından hoşnut olur.
Taberânî el-Mu’cemü’l, Evsat 1/275 – Hadis No:897

22. Cihadın en faziletlisi zalim sultan karşısında hakkı söylemektir.
Ebû Davûd, Melahim 17 – Hadis No:4344

23. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız; müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.
Buhâri, İlm 11 – Hadis No:69

24. Birbirinize buğzetmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah’ın kulları, kardeş olun! Bir müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz.
Buhâri Edeb. 57, 58 – Hadis No:5718

25. Bir mü’minin diğer mü’minlere karşı durumu parçaları birbirine sımsıkı kenetlenmiş bir binanın taş ve tuğlaları gibidir.
Buhâri, Ebvabul Mescid 54 – Hadis No:467

26. İşçiye ücretini (alın) teri kurumadan veriniz.
İbn Mâce, Ruhun 4 – Hadis No:2443

27. Kişi, dostunun dini üzeredir; öyleyse her biriniz, kiminle dostluk kuracağına dikkat etsin.
Davûd, Edeb 19 – Hadis No:4833

28. Komşusu zararlarından emin olmayan kimse, cennete giremez.
Müslîm, İman 73 – Hadis No:46

29. Hakkında pek çok insanın aldandığı iki nimet vardır: Sağlık ve boş vakit.
Buhâri, Rikak 1 – Hadis No:6049

30. Ölüyü mezara kadar üç şey takip eder: Çoluk çocuğu, malı ve ameli. Bunlardan ikisi geri döner, ameli ölüyle başbaşa kalır.
Buhâri, Rikak 42 – Hadis No:6149

31. Her kul ölmeden öncekihali üzere diriltilir.
Müslîm, Cennet 19 – Hadis No:2878

32. Sizden biriniz kendisi için istediği bir şeyi müslüman kardeşi için de istemedikçe gerçekten iman etmiş olmaz.
Buhâri, İman 6 – Hadis No:13

33. Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah’tan yardım görüp rızıklanırsınız.
Ebû Davûd, Cihad 77 – Hadis No:2594

34. Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir.
Buhâri, Cemaat İmamet 1 – Hadis No:619

35. Namaz dinin direğidir. Kim namazını dosdoğru kılarsa dininin direğini dikmiş olur. Kim de namazı terkederse dininin direğini yıkmış olur.
Keşful Hafa – Hadis No:1621
Beyhaki Hadis – No:2807

36. Sabah akşam camiye giden bir mü’minin her gidişi için Allah cennette bir sofra hazırlar.
Müslîm, Salat 51 – Hadis No:669

37. İnsanın secdede bulunduğu an, Allah’a en yakın olduğu andır. İşte orada çok dua edin.
Müslîm, Salat 42 – Hadis No:482

38. Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.
Tirmizî, İlm 14 – Hadis No:2670

39. Allah, Kur’an’la amel eden toplumları yükseltir; Kur’an’ın izinden gitmeyip onu arkalarına atanları da alçaltır.
Müslîm, Salât-ı Müsafirin 47 – Hadis No:817

40. Cennet, size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir.
Buhâri, Rikak 29 – Hadis No:6123

 

Share Button

Yorum yaz

Göndermeden önce alttaki eksik işlemi tamamlayınız. *

Ebed Bizimdir - Kuzey Kafkasya bölgesi ağırlıklı olarak, Türk-İslam coğrafyasından özel haberler, yorumlar ve makaleler.