40 Hadis – Birlikte Yaşama Ahlakı (2)

40 Hadiste Birlikte Yaşama Ahlâkı

1. Dünyaya fazla bağlanma ki Allah seni sevsin; insanların elindekilere göz dikme ki insanlar seni sevsin.
İbn Mâce, Zühd 1 – Hadis No:4102

2. Cehennem nefse hoş gelen şeylerle kuşatılıp örtülmüştür. Cennet ise zorluklar ve nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmıştır.
Buhâri, Rikak 28 – Hadis No:6122

3. Resulullah (sav) buyurdular ki: “Âdemoğlu için iki vadi dolusu mal olsaydı, mutlaka bir üçüncüyü isterdi. Âdemoğlunun iç boşluğunu ancak toprak doldurur. Allah tevbe edenleri affeder.”
Buhâri, Rikak – 10 Hadis No:6072

4. Bir sürüye salınan iki aç kurdun sürüye verdiği zarar, kişinin mal ve şeref hırsıyla dine verdiği zarardan daha fazla değildir.
Tirmizî, Zühd 43 – Hadis No:2376

5. Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o da onlardandır.
Ebû Davûd, Libas 5 – Hadis No:4031

6. Kardeşini bir günahından dolayı ayıplayan kişi, o günahı işlemedikçe ölmez.
Tirmizî, Sıfatul Kıyame 53 – Hadis No:2505

7. Ya öğreten ya da öğrenen ol, ya dinleyen ya da seven ol, beşincisi olma helak olursun.
Taberânî, El-Mucemul Evsat – Hadis No:5171

8. Müslüman kardeşini hor görmesi, kişiye kötülük olarak yeter.
Müslîm, Birr 32 – Hadis No:2564

9. Gıybet (dedi kodu) yapan, cennete giremez.
Buhâri, Edeb 50 – Hadis No:5709

10. İnsanlara merhamet etmeyene, Allah merhamet etmez.
Müslîm, Fedail 66 – Hadis No:2319

11. Bir Müslüman haram olana bir anlık bakar, sonra gözünü çevirirse Allah Teala ona ibadetinde bir tad verir.
Taberânî el-Mucemul, Kebir 8/208 – Hadis No:7842

12. Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikramda bulunsun.
Buhâri, Edeb 31 – Hadis No:5672

13. Allah’tan korkun ve çocuklarınız arasında adaletli davranın.
Buhâri, Hibe 12 – Hadis No:2447

14. Güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, öfkelendiği zaman öfkesine hakim olan kimsedir.
Buhâri, Edep 76 – Hadis No:5763

15. Üç dua vardır ki kabul edilmesinde şüphe yoktur: Mazlumun duası, yolcunun duası, ana babanın çocuğuna duası.
Tirmizî, Birr 7- Hadis No:1905

16. Herhangi bir genç, yaşından dolayı bir ihtiyara hürmet ederse Allah da o gence, yaşlılığında hizmet edecek kimseler verir.
Tirmizî, Birr 75 – Hadis No:2022

17. Akrabayla ilişkisini kesen cennete giremez.
Buhâri, Edeb 11 – Hadis No:5638

18. Münafığın üç alameti vardır: Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz ve emanete hıyanet eder.
Buhâri, İman 23 – Hadis No:33

19. Ana babalarınıza iyi davranın ki çocuklarınız da size öyle davransın.
Hakim, Müstedrek, 4/170 – Hadis No:7258

20. Yaşlılarla oturun, alimlere sorun.
Taberânî el-Mucemul, Kebir 22/125 – Hadis No:324

21. Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi iyi yapmasından hoşnut olur.
Taberânî el-Mu’cemü’l, Evsat 1/275 – Hadis No:897

22. Cihadın en faziletlisi zalim sultan karşısında hakkı söylemektir.
Ebû Davûd, Melahim 17 – Hadis No:4344

23. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız; müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.
Buhâri, İlm 11 – Hadis No:69

24. Birbirinize buğzetmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah’ın kulları, kardeş olun! Bir müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz.
Buhâri Edeb. 57, 58 – Hadis No:5718

25. Bir mü’minin diğer mü’minlere karşı durumu parçaları birbirine sımsıkı kenetlenmiş bir binanın taş ve tuğlaları gibidir.
Buhâri, Ebvabul Mescid 54 – Hadis No:467

26. İşçiye ücretini (alın) teri kurumadan veriniz.
İbn Mâce, Ruhun 4 – Hadis No:2443

27. Kişi, dostunun dini üzeredir; öyleyse her biriniz, kiminle dostluk kuracağına dikkat etsin.
Davûd, Edeb 19 – Hadis No:4833

28. Komşusu zararlarından emin olmayan kimse, cennete giremez.
Müslîm, İman 73 – Hadis No:46

29. Hakkında pek çok insanın aldandığı iki nimet vardır: Sağlık ve boş vakit.
Buhâri, Rikak 1 – Hadis No:6049

30. Ölüyü mezara kadar üç şey takip eder: Çoluk çocuğu, malı ve ameli. Bunlardan ikisi geri döner, ameli ölüyle başbaşa kalır.
Buhâri, Rikak 42 – Hadis No:6149

31. Her kul ölmeden öncekihali üzere diriltilir.
Müslîm, Cennet 19 – Hadis No:2878

32. Sizden biriniz kendisi için istediği bir şeyi müslüman kardeşi için de istemedikçe gerçekten iman etmiş olmaz.
Buhâri, İman 6 – Hadis No:13

33. Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah’tan yardım görüp rızıklanırsınız.
Ebû Davûd, Cihad 77 – Hadis No:2594

34. Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir.
Buhâri, Cemaat İmamet 1 – Hadis No:619

35. Namaz dinin direğidir. Kim namazını dosdoğru kılarsa dininin direğini dikmiş olur. Kim de namazı terkederse dininin direğini yıkmış olur.
Keşful Hafa – Hadis No:1621
Beyhaki Hadis – No:2807

36. Sabah akşam camiye giden bir mü’minin her gidişi için Allah cennette bir sofra hazırlar.
Müslîm, Salat 51 – Hadis No:669

37. İnsanın secdede bulunduğu an, Allah’a en yakın olduğu andır. İşte orada çok dua edin.
Müslîm, Salat 42 – Hadis No:482

38. Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.
Tirmizî, İlm 14 – Hadis No:2670

39. Allah, Kur’an’la amel eden toplumları yükseltir; Kur’an’ın izinden gitmeyip onu arkalarına atanları da alçaltır.
Müslîm, Salât-ı Müsafirin 47 – Hadis No:817

40. Cennet, size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir.
Buhâri, Rikak 29 – Hadis No:6123

 

Yazan Editör - May 19 2019. Kategori Gündem, Kültür Sanat, Türk İslam. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazıya yorum yapabilir ve geri izlemede bulunabilirsiniz

Yorum yaz

Göndermeden önce alttaki eksik işlemi tamamlayınız. *

Ebed Bizimdir - Kuzey Kafkasya bölgesi ağırlıklı olarak, Türk-İslam coğrafyasından özel haberler, yorumlar ve makaleler.