Kuzey Kafkasya Yazıları – 3

Kuzey Kafkasyalı halkların kendi dillerindeki isimleri veya kendi dillerindeki isimlerinden türediği varsayılan isimler ve kelimeler, konuyu araştıran bilim insanlarınca muteber sayılan Strabon, Herodot gibi isimlerin eserlerinde sıkça geçmektedir. Yine bazı eski Ermeni ve Gürcü kaynaklarında da, özellikle Çeçenlerin ve Çerkeslerin kendi dillerindeki isimlerine, hatta kabile isimlerine kadar ayrıntılı bilgilere rastlanmaktadır. Dil ve köken bilimcilerinin ekserisine […]

Bunun da Düğmesine Bastılar

Uzun zamandır “gayet sinsi” bir yöntemle yollarına devam ediyorlardı… Ne tür hesaplar içinde oldukları sosyal medyada yazılıp çiziliyor, kulislerde konuşuluyordu… Fakat o “sinsî uslûp”dan dolayı alenen bunlara bir şey diyen yoktu! İddianın aslı şu: “Karar” adlı gazete, uzun vadeli hesapların, sinsi bir projenin sadece bir “ayağı” idi… Siyasi ayağı, FETÖ ayağı, dış bağlantıları olan bir […]

Star’daki “Baltalı Azrail…”

Star’daki ‘Baltalı Azrail’, ‘Amerika İran’a saldırırsa ‘Oh olsun!’ mu diyeceğiz?” diye sormuş… Evet, ‘Oh olsun! Nihayet Büyük Şeytan’la küçük şeytan arasında kavga çıktı! Kimse karışmasın arkadaşlar, hele ki kimse ayırmaya kalkmasın!” diyeceğiz! Şunu en başta belirtelim: Ehli Sünnet ve Şia; birbirlerine söyleyecekleri her şeyi söylemişlerdir! Bu konuda söylenecek yeni bir şey de yoktur! Şia, Ehl-i […]

50 Devlet Kuran Örgüt

Osmanlı İmparatorluğu’nun son on yılına imza atan örgütlerden biri Teşkilat-ı Mahsusa’dır. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin en seçkin fedai ve eylemcileri tarafından kurulan gizli örgüt, Meşrutiyet’in ilanında önemli bir rol oynamakla kalmadı, aynı zamanda İtalyanlar tarafından işgal edilen Libya’da, Balkanlarda ve Birinci Dünya Savaşı’nda inanılmaz bir direniş ve kahramanlık örneği sergiledi. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin yer […]

Bilirsin Sen

sen beni tanırsın sen kaç yüzyıldır çarmıhlara gerildiğim bilirsin sen cellatların kirli elleriyle ilk değil darağaçlarına çekilmem ve fidan fidan kırılıp ilk değil tankların paletlerinde parçalandığım uzun lafın kısası sen beni tanırsın çocuk damlar kalemimden benim acemi ve savunmasız ama dirençli dimdik bilirsin sen şimdi yine dört yan düşmandır düşman bir yana korku da ihanete […]


Ebed Bizimdir Özel Haber, Yorum ve Makaleler