40 Hadis – Ramazan

Kırk Hadiste Ramazan Recep ayı girdiği zaman Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle dua ederdi: Allahım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayma ulaştır! (Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat, IV 189)  Mübarek Ramazan ayına kavuştunuz. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda sema (cennet) kapılan açılır, cehennem kapılan ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır. […]

40 Hadis – Emanet ve Güven

Kırk Hadiste Emanet ve Güven “Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendisinden emin oldukları kimsedir.” (Tirmizî, Îmân, 12) “Bir kişinin kalbinde iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir arada bulunmaz.” (İbn Hanbel, II, 349) “Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur; ahde vefa göstermeyenin […]

Bir Muhteris Saadeddin Köpek’in Sonu

VEZİR SAADEDDİN KÖPEK Umumi Türk tarihinin mühim bir evresi olan Türkiye Selçukluları ( 1060-1307) Sultan Alaaddin Keykubat’ın (1220-1237) vefatından sonra mühim sarsıntı ve olaylara tanık olmuştur. Saltanata geçen oğlu Sultan II. Gıyâseddîn Keyhüsrev’in etrafı, kendisini tahta çıkaran devlet adamları ve komutanlar tarafından çepeçevre sarılmıştı. Bunlardan komutan (emîr) Sadeddîn Köpek, çocuk sultanı en çok etkileyen ve […]

Dağıstan’da Hemşire Grevi

Kuzey Kafkasya’nın Dağıstan bölgesindeki Buynaksk Şehir Hastanesi’nde görev yapmakta olan yüzlerce hemşire, düşük maaşlar ve ekonomik sebepler yüzünden grev yaptı. Yaklaşık 200 hemşirenin hastane bahçesinde toplanarak yaptıkları açıklamalara göre, Dağıstan’da ortalama bir aylık maaş 310 Amerikan Doları civarında. Bununla birlikte hemşirelerin 2018 yılı boyunca aldıkları aylık maaş ortalaması 185 Dolar ortalamasında kaldı. Bir sağlık personeli […]

40 Hadis – Kadınlar

Kırk Hadiste Kadınlar  (1) “Sizin hayırlınız, kadınlarına hayırlı olan (iyi davranan)dır.”[560] “Sizin en hayırlınız, ehline karşı en iyi davrananızdır. Ben âileme en iyi olanınızım.”[561] “Kadınlara ancak kerîm olanlar ikrâm ederler (değerli olanlar değer verirler); onlara kötülük edenler ise leîm (kötü) kişilerdir.”[562] “Mü’minlerin iman bakımından en kâmil/olgun olanı; ahlâkı güzel olan ve âilesine nâzik davranandır.”[563] “Uğursuzluk […]

DAEŞ’in “Vilayet” Tehdidi

DAEŞ’in lideri geçenlerde boy gösterdi. Kırma halife, beş yıl aradan sonra bir enkazın üstüne çıkıp konuştu. Sapık bir ideoloji ile kandırdıkları insanların enkazına ayak basarak, gerçi üstüne oturarak desek tam yerinde olacak ama yine bu kanlı enkazı kürsü yapan bu insan kılıflı şeytan, yeni tehditler savurdu. Açık kaynaklar üzerinden işittiğimiz beyanlarda çok yeni bir şey […]

40 Hadis – Kardeşlik

Kırk Hadiste Kardeşlik “Sizden biriniz kendisi için sevdiğini mü’min kardeşi için de sevmedikçe gerçek mü’min olamaz.” (2515, Tirmizî, “Sıfatü’l Kıyâme” 59) “Mü’minler birbirlerini sevmede, birbirlerine karşı sevgi ve merhamet göstermede tek bir beden gibidir. O bedenin bir organı acı çektiği zaman, bedenin diğer organlan da uykusuzluk ve yüksek ateş çekerler.” (M6586, Müslim, “Birr” 66) “Müslüman, […]

Kuzey Kafkasya Meselesinin Temel Stratejileri (2)

KUZEY KAFKASYA’NIN COĞRAFİ KONUMU ve TABİİ SINIRLARI Kuzey Kafkasya doğuda Hazar Denizi, batıda Karadeniz, kuzeyde Maniç Çukurluğu ve Kuma mansabı, güneyde İngur Irmağı, Kafkas dağ silsilesinin omurgası ve Samur Irmağı ile çevrili coğrafya parçasıdır. Yeryüzünde ada ülkeleri hariç, bu derece tabii sınırlarla ihata edilmiş ülkeler pek azdır. Taman Yarımadası ile Abşeron Yarımadası arasında bir omurga […]

Kafkas Muhaciri Ailelere Ramazan Yardımı

Çeçen-Rus savaşları sırasında Türkiye’ye gelmek zorunda kalan Çeçen aileler için, Ramazan ayı öncesi yardım kampanyası başlatan Kafkasder (Çeçen Kafkas Muhacirleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği), bir açıklama yayınlayarak hayırseverleri kampanyaya katılıma davet etti. Kafkasder açıklaması ve kampanyaya katılım bilgileri aşağıdadır:  

Mirzabeyoğlu’nun Katilleri ETÖ, FETÖ ve Diğerleri

KUMANDAN MİRZABEYOĞLU’NUN KATİLLERİ; ETÖ, FETÖ VE DİĞERLERİ. 2016 yılında bir konuşmasında böyle sesleniyordu cemaatine F. Gülen:  “Yarına çıkacağının teminatı yok. Bir beyin kanaması balyoz gibi tepene inebilir alır götürür. Hiç umulmadık bir şekilde bir yerine kanser ilişir seni alıp götürür. Ansızın gelir çarpar” Girizgâhımızı bu cümle ile yapmamızın sebebi ise Kumandan Salih Mirzabeyoğlu’nun Kartal Cezaevinden […]


Ebed Bizimdir Özel Haber, Yorum ve Makaleler