Selim Gürselgil’in Beklenen Eseri Çıktı

Büyük Doğu – İBDA dünya görüşü çerçevesindeki eserleriyle tanıdığımız Selim Gürselgil’in, “Eflatun’dan Mirzabeyoğlu’na Diyalektik” isimli eseri çıktı.

Alanında bir ilk olan bu eseri Selim Gürselgil şöyle anlatıyor:

“Şimdi ne dedik, diyalektik fikrin kendisi değil düzeni, tertibi ve hareketine verilen ad. Bu hareket içinde fikir, üç halde bulunuyor:

a) Bir oluşun bir oluşuma dönüşmesi halinde

b) Bir oluşun bir olumsuzlukla çelişmesi ve karşıtlığı halinde

c) Olumsuzluğun olumsuzlanması halinde

Bu haliyle diyalektik, bir hüküm çıkarma yöntemi değil, bir idrakin (Hegel’in geist dediği) yolculuğudur, macerasıdır.

İdrak, belirsiz varlıklardan, şübheli kanaatlerden başlayarak, adım adım, basamak basamak, en üstün idraka (Platon’un idea’sı) kadar yol arar. İbda Diyalektiği sözkonusu olduğunda, bu yol arayış ve yolculuk, hangi ilim ve sanat üzerinde olursa olsun, özünde din idrakıdır.

Şu hâlde İbda Diyalektiği, İslâm’dan yeni bir hüküm çıkarmanın değil, İslâm idrakında fikir keşmekeşinden kurtulmanın ve basamak basamak en yüksek şuura ulaşmanın düzeni, yöntemidir. Malûmu meçhûllükten kurtarmanın, İslâmcı düşünceyi en ileri fikir hamlesinde zuhur ettirmenin adıdır.

Yine İbda Diyalektiği, İslâmı, İslâm dışı düşünceler, ideolojiler, felsefeler arasında savunmanın ve üstünlüğünü ortaya koymanın yöntemidir. Ve aynı zamanda da düşünce tarihinde, antitezini bile şifaya tahvil edici bir diyalektik kuvvetiyle, mânâ ve hikmet toplayıcılığıdır. Salih Mirzabeyoğlu bu anlamda İbda Diyalektiğini “hem olumsuzlayıcı, hem de kapsayıcı” diye tarif eder.”

Ayrıca kitap şu bölümler ve başlıklardan oluşuyor:

ÖNSÖZ
BİR: DİYALEKTİK HAKKINDA GÖRÜŞME
DİYALEKTİK HAKKINDA GÖRÜŞME – I
Giriş
Osmanlıca’da Diyalektik Kavramı
Diyalektiğin Başlangıcı
a) Heraklit
b) Elealı Zenon
c) Eflatun
Diyalektiğin Sonu
a) Aristo
b) Kant
Diyalektiğin Yeniden Doğuşu
a) Fichte
b) Schelling
DİYALEKTİK HAKKINDA GÖRÜŞME – II
Diyalektiğin Şâhikası: Hegel
Diyalektiğin Saptırılması: Marksizm
a) Diyalektik Materyalizm
b) Materyalist Diyalektik
İKİ: DİYALEKTİK HAKKINDA İNCELEME
BİRİNCİ BÖLÜM: DİYALEKTİĞİN TANIMI
1.1. Diyalektik Kavramı
1.2. Diyalektiğin Anlamı
1.3. Tezlerde Diyalektik
1.4. İngilizce’de Diyalektik
1.5. Bölüm Sonu Değerlendirmesi
İKİNCİ BÖLÜM: DİYALEKTİK SORUNU
2.1. Türkiye’de Diyalektik Sorunu
2.1.1. Diyalektik Hakkında Yazılmış Eserler
2.1.2. “Diyalektik Düşüncenin Tarihi”
2.2. Diyalektiğin Kökeni Sorunu
2.2.1. Herakleitos
2.2.2. Elealı Zenon
2.3. Diyalektiğin Dayanağı Sorunu
2.3.1. İdealist Diyalektik
2.3.2. Materyalist Diyalektik
2.3.3. İslami Diyalektik
2.4. Bölüm Sonu Değerlendirmesi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: PLATON’UN DİYALOGLARI ve DİYALEKTİK
3.1. Diyalogların Tasnifi
3.2. “Sokrates’in Diyalektiği”
3.3. Euthydemos’ta Diyalektik
3.4. Menon’da Diyalektik
3.5. Kratylos’ta Diyalektik
3.6. Phaidros’ta Diyalektik
3.7. Devlet
3.7.1. Devlet’in V. Kitabında Diyalektik
3.7.2. Devlet’in VI. Kitabında Diyalektik
3.7.3. Devlet’in VII. Kitabında Diyalektik
3.8. Devlet Adamı’nda Diyalektik
3.9. Philebos’ta Diyalektik
3.10. Sofist’te Diyalektik
3.11. Parmenides’te Diyalektik
3.12. Bölüm Sonu Değerlendirmesi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MANTIKTA DİYALEKTİK VE DİYALEKTİK MANTIK
4.1. Aristoteles’in Diyalektik Anlayışı
4.2. Aydınlanma Çağında Diyalektik Mantık Arayışı
GENEL DEĞERLENDİRME VE TEKLİFLER
ÜÇ: İBDA DİYALEKTİĞİ
İBDA DİYALEKTİĞİ HAKKINDA
İSLÂMA MUHATAB ANLAYIŞ HAKKINDA
HİKEMİYAT HAKKINDA
BÜYÜK DOĞU TARİH MUHASEBESİ HAKKINDA
TEMEL ÖLÇÜLER HAKKINDA
DÜNYA GÖRÜŞÜ – VASITA SİSTEM
SALİH MİRZABEYOĞLU KİMDİR?
FİKİR VE İLİM
İTİKAD ESASI
İSLÂMA MUHATAB ANLAYIŞI YENİLEME DÂVÂSI
EVRİM VE İBDA
SİYASİ TARİH
EK: HİLÂFET MESELESİ
KAYNAKÇA

 

Yazan Editör - Kas 10 2020. Kategori Gündem, Kültür Sanat, Türk İslam. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazıya yorum yapabilir ve geri izlemede bulunabilirsiniz

2 yorum - “Selim Gürselgil’in Beklenen Eseri Çıktı”

  1. Murat Atakan

    Merakla beklediğim bir kitap

  2. Düzgün Deniz

    Adını daha önce duymuştum merak ettim okumayı sabırsızlıkla bekliyorum.

Yorum yaz

Göndermeden önce alttaki eksik işlemi tamamlayınız. *

Ebed Bizimdir - Kuzey Kafkasya bölgesi ağırlıklı olarak, Türk-İslam coğrafyasından özel haberler, yorumlar ve makaleler.