İşgalin Yasal Kılıfı Putin Anayasası

Rusya’da bir dönem daha, Rus olmayan milletlerin tebaa sayılması istenen bir anayasa değişimi ile sona eriyor.

İmparatorluk ve sosyalist cumhuriyetler birliği döneminden sonra, batının da desteği ile yaşama geçirdiği federasyon dönemi de, işgalci, ilkel ve barbar Rus kavminin bundan böyle “devlet kurucu halk” olarak tarif edildiği, sinsi ve vahşi bir iştahla hazırlanan yeni “Rus işgal anayasası” ile sona erecek görünüyor.

Duma’da kabul edilerek referanduma doğru giden yeni Rus anayasası taslağı ile yüzyılın eli kanlı katili Putin’in, Rus olmayan milletleri Rus kavminin “yasal kölesi” yapma amacı güttüğü apaçık ortadadır.

Rusya’da yaşanan ve aslında tüm dünyayı ilgilendiren bu değişim süreci, bir açıdan bakıldığında Rus olmayan milletlerin yasal köle olması amacı güderken, bir diğer açıdan bakıldığında ise Rus işgalciliğinin Rus olmayan milletler karşısında kalıcı bir düzen inşa edemediği ve son işgal düzeni olan federasyonun da temelden çatırdadığı anlamına geliyor.

Bu dönemde, devletlerin duruşları bir yana Kafkas sivil toplum örgütleri, aydınları, düşünür ve sanatçılarına tarihi sorumluluklar düşmektedir.

Kuzey Kafkasya kökenli her sivil toplum örgütü, her aydın ve düşünür, her sanatçı ve politikacı, fert fert herkes bu barbarlığa karşı ortak hedefler belirlemeli ve faaliyetlerin tümü bu hedeflere yönelmelidir.

1- Ruslar, tarihin hiçbir döneminde “devlet kurucu halk” olmamış, bilakis işgalci ve istilacı, barbar bir kavim olarak var olmuşlardır.

2- Batı Asya’nın barbar bir kabilesi olan Ruslar, esasen Türk ve İslam medeniyetine karşı, Hristiyan batı medeniyeti tarafından desteklenmiş, devletleştirilmiş barbar bir kavimdir.

3- Rusların tarihi, Hristiyan batı medeniyeti destekli bir soykırım ve istila tarihidir. Bizim medeniyetimizin tüm unsurlarının (Kafkasya, Orta Asya, Karadeniz kavimleri) tarihin çeşitli dönemlerinde bu soykırım ve işgallerle tanışmış olması tesadüf değil, Hristiyan batı medeniyeti tarafından desteklenmiş olan Rus istilacılığının ispatıdır.

4- İlçe büyüklüğünde bir prenslik iken batı tarafından desteklenerek Çar imparatorluğuna dönüşen, sonrasında aynı devlet geleneği üzerinden sosyalist bir Rus işgal imparatorluğuna dönüşen, neticede 90’larda sözde bir federasyon devletine dönüşen Rusya’nın bu değişim ve dönüşüm planlarının tümü, Rus olmayan milletlerin “işgal ve soykırımı” üzerine kurgulanmış ve uygulanmıştır.

5- Rusların son anayasa değişikliği içerisine eklenmiş olan ve istilacı Rus kavmini “devlet kurucu halk” olarak tanımlayan ibarenin yasalaşması, sadece Kuzey Kafkasyalılar için değil, tüm ulus ve devletler için bir tehdittir ve her ulus ve devlet bu tehlikeye karşı hamleler geliştirmeli ve uygulamalıdır. Zira yasal olarak Rus halkının “devlet kurucu” olarak kabul edilmesi diğer esir milletlerin kendi kaderlerini belirleme haklarına indirilmiş bir darbe olacaktır. Ruslar, yasal olarak “devlet kurucu halk” statüsüne kavuştuğunda, Rus devletlerinin bugüne kadar yapmış oldukları soykırımlar ve işgaller de tartışılmaz olacak, işgal ve soykırım girişimleri belki de “devlet kurucu halkın” yasalara göre yürüttüğü “terör operasyonları” olarak aklanacaktır. Bununla birlikte bu durum, tüm dünya uluslarının geleceğini etkileyebilecek bir emsal olacaktır.

6- Bir yandan istila ettiği topraklardaki her milleti kabilelerine kadar bölerek özgürleştiren(!) ve uluslaştıran(!) Rusya’nın, diğer yandan Ruslarla hiç alakası olmayan milletleri uzun vadede eriterek Rus kimliği altında birleştirecek projeler üretmesi de, bu vesileyle bizlere ibret olmalıdır.

7- Ruslardan kabile kabile bölünmeyi öğrenen ve bölünmeyi kabullenen Kuzey Kafkasya kavimleri için bu belki de son virajdır. Ya nasıl millet ve devlet olacağımızı öğreneceğiz ya da ileride “devlet kurucu olmayan” ve Rusça konuşan, Rusça düşünen, Rusça hisseden “halklar” olarak, sonsuza kadar Rus kimliğinin bir parçası olacağız.

8- “Devlet kurucu olmayan halk” olmayı kabul etme! Başkalarından yardım bekleme, neredeysen orada mücadele et!

 

Yazan Editör - Mar 15 2020. Kategori Dünya, Gündem, Politika, Türk İslam. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazıya yorum yapabilir ve geri izlemede bulunabilirsiniz

Yorum yaz

Göndermeden önce alttaki eksik işlemi tamamlayınız. *

Ebed Bizimdir - Kuzey Kafkasya bölgesi ağırlıklı olarak, Türk-İslam coğrafyasından özel haberler, yorumlar ve makaleler.