Kafkas ve Türk Örgütlerinden Ortak Bildiri

Rusya’nın, yerel anadilleri zorunlu ders olmaktan çıkaran yasayı onaylamasına karşı tepkiler yükselerek artıyor.

Türkiye’de bulunan 121 tane Kafkas kökenli dernek, vakıf ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, konuyla ilgili olarak ortak bildiri yayınlayarak, ana dilleri yok etmek isteyen Rusya’yı protesto etti. Büyük çoğunluğu Kafkas kökenli olan imzacı kuruluşlar arasında Kırım ve Asyalı Türk kuruluşlar da var.

Bildiri ve bildiriyi imzalayan 121 kuruluş şöyle:

DÜNYA KAMUOYUNA DUYURU:

BASKILARA VE KISITLAMALARA KARŞI ANADİLLERİMİZİ SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ!

15 Ağustos 2018

Rusya Federasyonu’nda, 25 Temmuz 2018 tarihinde Duma’da, 28 Temmuz 2018 tarihinde Federasyon Konseyi’nde kabul edilerek 3 Ağustos 2018 tarihinde Devlet Başkanı tarafından onaylanan “Rusya Federasyonunda Eğitim Üzerine Federal Yasa’da Değişiklik Yasası” ile Rusya Federasyonu’nda yaşayan otokton (yerli) halkların dillerinin eğitimine bir darbe daha indirilmiştir. Bu kadar önemli bir yasanın, yasadan etkilenen tarafların katılımı olmaksızın tüm iyi niyetli çağrılara rağmen bu kadar hızlı bir süreç ile onaylanması manidardır.

Zaten “Resmi Dil” olarak eğitim sistemi içerisinde öğretilmekte olan Rusça, söz konusu değişiklik ile ayrıca okul öncesi dâhil olmak üzere tüm eğitim sisteminde anadilleri ile birlikte seçmeli hale getirilmiştir. Böylece zaman içerisinde zaten ders saatleri sürekli azaltılarak 2 saate kadar indirilen ve zorunlu dersler arasından çıkartılarak sınıf geçmeyi etkilemeyen ikincil bir ders statüsüne indirgenen anadili dersleri, çeşitli baskı unsurlarının da etkisi ile seçilmeleri zorlaştırılarak yer yer tamamen ortadan kaldırılabilecek duruma getirilmiştir.

Dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ve Federal yönetim sistemi ile geçmiş uygulamaları itibari ile çok etnisiteli, çok dilli, çok din ve kültürlü toplumsal yapıya dayalı bir ülke olmasına ve Federal Anayasa’da ve Federe Cumhuriyetlerin Anayasalarında yer alan çeşitli güvencelerin ve Rusya Federasyonu’nun taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan hakların hala yasal olarak yürürlükte olmasına karşın, son yıllarda uygulamaların tam tersi istikamette gerçekleştiğini ve asimilasyoncu bir yaklaşımın politikalara hâkim olmaya başladığını endişe ile izliyoruz.

Bu yaklaşımın Rusya Federasyonu açısından da fayda yerine zarar doğurmaktan başka bir işe yaramayacağını, asimilasyonu kendi kimliğine, onuruna ve varoluşuna karşı bir saldırı olarak algılayacak çeşitli toplumsal kesimlerin girecekleri tepkisel ruh halinin toplumsal barışı bozacağını Rusya Federasyonu yetkililerinin de görmesi gerektiğinin önemle altını çiziyoruz.

Rus Halkı ile karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkilerimizi bu tür yanlış politikaların dışında tutuyoruz ve bu halkın onurlu bireylerini ve kurumlarını hak mücadelemizin yanında yer almaya davet ediyoruz. Sorun halklar arasında değildir. Binlerce yıldır kendi coğrafyalarında yaşayan otokton halkların kendi anavatanlarında ana dillerini seçmeli hale getiren yanlış politikalardan kaynaklanmaktadır.

Bir dilin yok olması o ülke için büyük bir ayıp olduğu gibi insanlık adına da büyük bir kayıptır. Bu bilinç ile hareket edilmesini ve bu yasanın en kısa sürede Anayasa Yargısı’na götürülerek iptal edilmesini önemle talep ediyoruz.

Bu yasanın ve olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması için insan hakları, hukuk ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde, tüm ilgililer ile karşılıklı saygıya dayalı doğrudan ve açık bir diyalog içerisinde çözüme katkı vermeye hazırız.

Aynı şekilde, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı dâhil olmak üzere evrensel hukukun güvencesi olma iddiasındaki tüm resmi kurum ve mekanizmalara ve konu ile ilgili sivil platformlara bu haksızlığı taşıyacağız. Vatandaşlık bağı ile bağlı olduğumuz ve kültürlerimizi korumak konusunda önlemler almasını ve her türlü katkısını beklediğimiz Türkiye Cumhuriyetimizin yetkili kuruluş ve kurumları nezdinde de gerekli girişimleri yapacağız.

Dil özellikle anavatanında yaşatılmalıdır; diasporaların ana beslenme kaynağı da vatandaki dil, edebiyat, sanat ve kültürdür. Bu yönü ile anavatanlarımızdaki her türlü gelişme biz diaspora toplumlarını da doğrudan etkilemekte ve ilgilendirmektedir.

Bu vesile ile vurgulamak isteriz ki, sorunlarımızın uluslararası ilişkilerin çıkar çekişmelerine alet edilmesine taraftar olmadığımız gibi hiçbir ülkeye yandaş veya karşıt olmak gibi bir derdimiz de yoktur. Aynı zamanda hiçbir ülkeyle Türkiye’nin ilişkilerini bozmak gibi bir amacımız da söz konusu değildir. Derdimiz, bizi biz yapan ve antik çağlardan beri sahip olduğumuz ana dilimizdir, kültürümüzdür.

Dillerimiz kimliğimizdir, onurumuzdur. Her türlü baskı, kısıtlama ve asimilasyona karşı sonuna kadar anadillerimizi savunacağımızı tarihe bir not olarak düşüyoruz. Dillerimizin yok oluşunu asla kabul etmeyeceğimizi ve bu amaçla hep birlikte mücadele edeceğimizi bu vesile ile Türkiye, Rusya ve Dünya kamuoyuna bir kez daha ilan ediyoruz. Dünyanın ve ülkelerimizin tüm renklerini barış ve huzur içerisinde birlikte yaşatma idealine inanan başta Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olmak üzere tüm dünya kamuoyunu varlık ve hak mücadelemize desteğe çağırıyoruz.

İMZACILAR:

1-1864 Erbaa Çerkes Derneği
2-Adana Çerkes Kültür Derneği
3-Adige Dil Derneği
4-Adige Khase-Çerkes Derneği
5-Adige Kültür Derneği
6-Afşin Kafkas Kültür Derneği
7-Ahlat Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği
8-Anadolu Kafkas Çeçen Derneği Adana
9-Ankara Dostluk Kulübü
10-Ankara Kafkas Çeçen Dayanışma Derneği
11-APRA Yayıncılık
12-Antalya Dostluk Kulübü
13-Aydın Kuzey Kafkas Kültür Derneği
14-Bahçelievler Kafkas Çerkes Derneği
15-Balıkesir Adığe – Çerkes Kültür Derneği
16-Bandırma Kuzey Kafkas Kültür Derneği
17-Başkent Dostluk Kulübü
18-Biga Kafkas Kültür Derneği
19-Bilecik Kafkas Kültür Derneği
20-Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu
21-Birleşik Kafkasya Konseyi Derneği
22-Bolu Kafkas Derneği
23-Bozüyük Kuzey Kafkas Kültür Der.
24-Bursa Çerkes Kültür Derneği
25-Bursa Dostluk Kulübü
26-Çerkes Derneği/Ankara
27-Çerkes Derneği/Antalya
28-Çerkes Dernekleri Federasyonu
29-Çerkes Dili ve Edebiyatı Derneği
30-Çerkes Hakları Derneği
31-Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti Derneği
32-Çerkes Kültür Evi Derneği
33-Çerkesya Gençlik Meclisi
34-Çerkesya Hareketi
35-Çerkesya Yurtseverleri
36-Çerkesya.net
37-Çerkezköy Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği
38-Çifteler Karaçay-Balkar Derneği
39-Çoğulcu Demokrasi Partisi
40-Çorum Kafkas Derneği
41-Çukurova Dostluk Kulübü
42-Demokratik Çerkes Hareketi
43-Dostluk Kulüpleri Platformu
44-Düzce Adige Kültür Derneği
45-Düzce Dostluk Kulübü
46-Eskişehir Karaçay-Balkar Derneği
47-Eskişehir Kazan Tatarları Kültür ve Yardımlaşma Derneği
48-Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği
49-Gaziantep Kafkas Derneği
50-Gebze Kuzey Kafkas Kültür Derneği
51-Göksun Çerkes Kültür Derneği
52-Gölbaşı Kafkas Birliği Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği
53-Gönen Kafkas Kültür Derneği
54-Hamamözü Çerkes Derneği
55-İnegöl Çerkes Kültür Derneği
56-İskenderun Kafkas Derneği
57-İstanbul Birleşik Kafkasya Derneği
58-İstanbul Çerkes Derneği
59-İstanbul Dostluk Kulübü
60-İstanbul Kafkas Kültür Derneği
61-İverönü Köyü Kafkas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
62-İzmir Çerkes Kültür Derneği
63-Kafdağı Eğitim ve Kültür Derneği
64-Kafkas Araştırma, Kültür ve Dayanışma Vakfı
65-Kafkas Derneği
66-Kafkas Dernekleri Federasyonu
67-Kafkas Vakfı
68-Kafkasevi Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği
69-Kahramanmaraş Dağıstanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği
70-Kahramanmaraş Kafkas Çeçen Derneği
71-Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği
72-Karacabey Kuzey Kafkasya Kültür Der.
73-Karadeniz Ereğli Kafkas Kültür Derneği
74-Karlı Köyü Kafkas Kültür Derneği
75-Kayseri Birleşik Kafkasya Kültür Eğitim Ve Sosyal Yardımlaşma Derneği
76-Kayseri Dostluk Kulübü
77-Kayseri Kafkas Derneği
78-Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği
79-Kiçir Adige Derneği
80-Kocaeli Dostluk Kulübü
81-Kocaeli Kafkas Derneği
82-Konya Çerkes Derneği
83-Kozlu Çerkes Derneği
84-Küçüksu Kafkas Derneği
85-Kütahya Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği
86-Ladik Çerkesler Derneği
87-Maltepe Çerkes Derneği
88-Manisa Kafkas Derneği
89-Marmara Çerkes Derneği
90-Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği
91-Merzifon Çerkes Kültür Derneği
92-Meydandüzü Köyü Çerkes Kültür Derneği
93-Mustafakemalpaşa Çerkes Kültür Derneği
94-Nazilli Kafkas Derneği
95-Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği
96-Orta Asya-Kafkasya Kültür Derneği
97-Oset-Alan Kültür Derneği
98-Osmaniye Kafkas Kültür Derneği
99-Reyhanlı Çerkes Derneği-Adığe Khase
100-Sakarya Kafkas Kültür Derneği
101-Samsun Birleşik Kafkasya Derneği
102-Samsun Çerkes Derneği
103-Sarıgüney Kültür Yardımlaşma Derneği
104-Silivri Kuzey Kafkas Kültür Derneği
105-Sinop Kafkas Derneği
106-Sivas Kafkas Çeçen Derneği
107-Sivas Kuzey Kafkas Kültür Derneği
108-Soma Kafkas Kültür Derneği
109-Söke Kafkas Derneği
110-Sungurlu Kafkas Kültür Derneği
111-Susurluk Kafkas Derneği
112-Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı
113-Şarkışla Kafkas Derneği
114-Şimali Kafkas Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma
115-Tokat Çerkes Derneği
116-Turhal Kafkas Kültür Derneği
117-Uzuntarla Adige Kültür Derneği
118-Uzunyayla Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği /İstanbul
119-Uzunyayla Kültür ve Dayanışma Derneği /Kayseri
120-Vezirköprü Kafkas Kültür Derneği
121-Yalova Çerkes Birliği Kültür ve Yardımlaşma Derneği

 

Yazan Editör - Ağu 16 2018. Kategori Dünya, Gündem, Politika, Türk İslam. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazıya yorum yapabilir ve geri izlemede bulunabilirsiniz

Yorum yaz

Göndermeden önce alttaki eksik işlemi tamamlayınız. *

Ebed Bizimdir - Kuzey Kafkasya bölgesi ağırlıklı olarak, Türk-İslam coğrafyasından özel haberler, yorumlar ve makaleler.