Kalbimde Bir Gül Serinliği

kalbimde bir gül serinliği öldüğüm her harften sonra kim dokunduysa bana… kirli ve korkak bıraktım ona o meş’um boşluğu delilim de kirli benim sözüm de… tut ellerimi kalbimden… Yâ Hây! kalbimde bir gül serinliği… Umman ŞAHİNER    

Kırım Tatar Soykırımı

18 Mayıs 1944, Kırım Tatar Türkleri’nin ana yurtlarından sökülüp, aynı yıl içerisinde Karaçaylar, Malkarlar, Çeçenler, Çerkesler gibi sürgüne ve soykırıma uğradığı tarihtir. Bu dönemde yüzbinlerce Kırım Tatar Türkü sürgün yollarında hayatını kaybetti, aileler dağıldı, Kırım Tatar Türklerinin toprakları Ruslara ve Ukraynalılara pay edildi. Sürgün ve soykırım çok uzun yıllar sürdü… Mesele bir körfezde mahsur kalmış […]

Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti

Takvimler 1918 yılının günlerini gösterirken, Kuzey Kafkasya’dan hareket eden bir heyet gizlice Tiflis ve Batum’da toplantılar yaparak Trabzon’a geçti. Trabzonda yaptıkları gizli görüşmelerin ardından da, yine gizlice İstanbul’a geldi. Heyetin başkanlığını, Kuzey Kafkasya’nın ileri gelen isimlerinden Abdülmecid Çermoy (Çeçen) ve Haydar Bammat (Kumuk) yapmaktaydı. Heyet 6 Mayıs 1918’te İstanbul’a vardığında, onları başka bir Kafkasyalı heyet […]

Kuzey Kafkasya Yazıları – 4

Bütün Kuzey Kafkasya kavimlerinin, kabilelerinin ve en küçük dağlı ve ovalı toplulukların şiirlerinde, ezgilerinde, masallarında, hikayelerinde, halk oyunlarında ve günlük yaşamlarında, hemen kendini fark ettirir bu duygular. Yazılı eserlerde, masallarda, öykülerde, şiirlerde ve ezgilerde; toprağını, halkını, köyünü ve ailesini Rus işgalcilerine veya diğer düşmanlara karşı savunan herkes kahraman olarak anılır ve asla unutulmaz. Teslim olmayarak […]

Kurucu Millet Kararını Verdi

Kurucu millet kararını verdi; bu bir sonuç değil başlangıçtır! Millet kazandı! Eski sistem tarihin çöplüğündeki yerini aldı! Bununla birlikte “eski Türkiye”nin kalıntıları da çöpe atılacak! “Kurucu millet” kararını verdi; Türkiye’de ilk defa sistemi değiştirdi! Bu bile başlı başına büyük ve tarihî bir hamle! Türkiye’de “Parlamenter sistemi” şekillendiren; ABD etkisi, İsrail etkisinin, İngiliz etkisi, Batı etkisi […]


Ebed Bizimdir Özel Haber, Yorum ve Makaleler