Kumuk Türkleri

Kafkasya’nın doğusunda Hazar Denizi kıyılarında yer alan Dağıstan bölgesinde yaşamakta olan Kumuk Türkleri gerek Dağıstan’ın gerekse bütün Kafkasya’nın siyasî ve kültürel hayatında son derece önemli bir yere sahip olan halklarından biridir. Dağıstan coğrafyası Fizikî coğrafya bakımından Dağıstan güney (dağlık) ve kuzey (ovalık) olmak üzere iki bölüme ayrılır. Dağıstan’ın büyük bir kısmını içine alan güney bölümü […]


Ebed Bizimdir Özel Haber, Yorum ve Makaleler