Ruhlarınız Şâd Olsun!

Türk İstiklal Savaşı’nın, 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan ve İstiklal Harbi’nin nihai büyük hamlesi olan Büyük Taarruz’un yıldönümünde, bizlere imparatorluğun külleri üzerinde özgür olarak yaşayabileceğimiz bir yurt hediye ederek şehadet şerbetini içen şehitlerimizi saygı ve sevgiyle anıyoruz.  

Anne (Şiir)

  Anne Yağmursun, yağıyorsun, Sanki sensin, gözlerin. Ben ki ah ben divanen, Hani, tutsam ellerin? Duman duman savrulup, Ranzam, mezarım, derin. Anne bu kez ölürsem, Duan, sen ve kefenim… Argun Bozkurt (Bayrampaşa Cezaevi, Gece ve Yağmur, 2003)          

Kumuklar ve Tenglik Hareketi

KUMUKLAR ÇÖZÜM YOLUNU MUTLAKA BULACAK VE KENDİ HAKLARINI KORUYARAK TÜRK DÜNYASI İLE BİRLEŞECEKLERDİR. KUMUKLAR VE TENGLİK HAREKETİ KUMUKLAR en eski Türk halklarındandır. Hazar Denizinin kıyısında düzenli yerleşim yerlerinde eski Türk boyları olan Kangarlar, Kamlar, Kumanlar, Ağaçeriler, Kıpçaklar ve Kumuklar, birlikte yaşamışlardır. Kumuklar büyük Deşt-i Kıpçak kolundandır. Büyük Hazar Hakanlığı 7. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar Kumukların […]

Türk Tipi Devlet Başkanı: Başyüce

BAŞYÜCE “Başyüce” kaba ve umumî mânâsıyle herhangi bir devlet reisi değil, derin ve girift, içtimaî bir remzdir. Bir timsal… Bütün salâhiyetler beşerî haddin en üstünüyle eline teslim edilmiş kâmil ferdin, Allah’ı, vicdanı ve milleti arasında terkipleştirmeye memur bulunduğu kâmil âhenk uğrunda, öz nefsini salâhiyetsizlikte son mertebeye indirmesi… “Başyüce”nin heykelleştirdiği remz, işte bu mânânın temsilciliği ve […]

Kalbimde Bir Gül Serinliği

kalbimde bir gül serinliği öldüğüm her harften sonra kim dokunduysa bana… kirli ve korkak bıraktım ona o meş’um boşluğu delilim de kirli benim sözüm de… tut ellerimi kalbimden… Yâ Hây! kalbimde bir gül serinliği… Umman ŞAHİNER    


Ebed Bizimdir Özel Haber, Yorum ve Makaleler