Nogay Türkleri Atasözleri

– A – Adam adamga kerek, can tenge kerek. Adam bolur baladın kisi minen işi bar, adam bolmas baladın kisi minen nesi bar. Adam cüreginde arslan catagı bar. Adam sözu tas carır, tas carmasa, bas carır. Adaskanga ayıp cok, kaytıp üyün tapkan son. Adaspayman degen erdi, karangı duman adastıradı. Aga bolayım desen, atlanuvdan kalma; bay […]

Devşirme ve Karanlık: Circassian Center

Kuzey Kafkasyalılar üzerine oynanan oyunların ardı arkası kesilmiyor. Çerkesi, Çeçeni, Dağıstanlısı, Karaçaylısı, tüm boy, soy ve kabileleriyle, vatanları işgal altında olan Kuzey Kafkasyalıların üzerine oynanan oyunlar ve saldırılar sadece topraklarına düzenlenen fiili askeri işgal harekatlarıyla sınırlı değil. Kuzey Kafkasyalıların inançları, gelenek-görenekleri ve kültürel mirasları da sürekli ve sinsi saldırılara maruz kalmakta. Bu faaliyetleri yürütenlerin “içeriden” […]

Apartman Gelişmişlik Değil Geriliktir

FSM Üniversitesi öğretim üyesi Düzenli, “Yaşanılabilir bir ev, yaşanabilir bir tabiatla ilişkiden geçer” diyerek yarınlara dair önerilerini paylaştı. İnsan ve mekân ilişkisi modern hayatın başlamasından bu yana sıkça ele alınır ve tartışılır oldu. İnsani hayat koşulları için hangi mekânın nasıl olması gerektiği, gelecek nesillerin ileride nasıl bir hayat yaşayacağı konusu herkesi tedirgin etmekte. Dün evinin […]

Ricalü Gayb ve Gavs Kavramları Üzerine

  RİCÂLÜ’L-GAYB ERENLERİ Ricâlü’l-gayb kavramı, rical ve gayp kelimelerinden oluşan Arapça bir tamlamadır. Rical, Arap dilinde erkek insan, adam manalarına gelen, “racül” kelimesinin çoğuludur. Kur’an-ı Kerim’de çoğunlukla bu anlamda kullanılmakla birlikte cinler için kullanıldığı yerler de bulunmaktadır. Gayb kelimesi ise sözlükte; şek, (kuşku, şüphe) gözlerden uzak olan, görülmeyen yer ve nesne mânalarına gelmekte olup ıstılahta, […]

Gölgeler’in Gücü

Yaşadığımız günler… “Gölgeler”, Salih Mirzabeyoğlu’nun 1984 yılında yayımlanan romanı. “Yaşadığımız Günler” alt başlığı ile yayımlanan roman, bir seçim günü seçim sandıklarının başındaki insanlarla başlıyor… Birbirini tanıyan bu insanlardan bambaşka insanlara genişleyen bir halka içinde pek çok kişi ve olayla devam ediyor. Bir banker, bir bar kadını, banka soyguncuları, teröristler, hayal gören bir genç kız, varoluşçuluk, […]


Ebed Bizimdir Özel Haber, Yorum ve Makaleler