Yeni Anayasa Maddeleri-1

Toplam’da 18 maddeden oluşan yeni anayasa maddelerini tek tek inceleyerek ne anlama geldiğini ve bizlerin hayatında neleri değiştirdiğini tek tek inceleyeceğiz. Bu bağlamda yeni Türkiye için yeni anayasa maddelerinin ne kadar önemli olduğunu da görmüş olacağız. 1. MADDE Anayasanın “yargı yetkisi” başlığında değişikliğe gidilecek. Buna göre, yargı yetkisinin, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair […]

Şeyh Şamil’in Vefatı – 4 Şubat 1871

Dağıstan, Çeçenistan ve bütün Kuzey Kafkasyalıların unutulmaz önderi İmam Şamil, 1797 yılında Dağıstan’ın Gimri köyünde doğdu. Rus istilasına karşı Dağıstan’da başlattığı hürriyet mücadelesine Çeçenistan’da devam etti. 35 yıl sürdürdüğü istiklal mücadelesi sonucunda esir oldu. Sonrasında Rus esaretinden kurtulup, İstanbul’a gelerek Devlet-i Ali Osmani’ye iltica etti. İstanbul’da halk akın akın bu büyük mücahidi görmeye koştu. Bir […]

İmam Mansur ve Milli Birlik Hareketi

Bu yazı, Dr. Yılmaz Nevruz‘un yakında yayımlanması beklenen (kitap çıkmıştır) “Umumî Kafkas Tarihi’ne Giriş” isimli kitabının II. cildinden alınmıştır. 1555 yılından 1785 yılına kadar 230 yıllık bir süreç dahilinde, tedricen Rus işgaline uğrayan Kafkasya’da Kafkas halkları bağımsızlıklarını tamamen kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını anlamışlardı ve kendilerini birleştirecek bir önder arayışı içindeydiler. Nihayet bu önder Çeçenya’nın Aldı […]

Şubat 1944 – Baba Çok Acıyor

1944 Kafkas sürgünlerini elbette yalnızca Çeçenler yaşamadı, hem Çeçenlerin ve hem de Karaçay ve Malkar Türkleri, Ahıska Türkleri ve Kırım Tatarları için 1944 yılı, sürgün ve katliamın, toplu olarak yaşanmaya başlandığı tarihtir. O günden sonra Rus Komünizmi, Kafkasya’yı Ruslaştırmak için uyguladığı politikaları tam bir vahşete çevirdi. Çeçen İçkeriya Cumhuriyeti 2. Devlet Başkanı Zelimhan Yandarbiyev, neredeyse […]

ABD İran’ı Tehdit Etti

İran’ın balistik füze denemesi yapmasının ardından, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn bir açıklama yaparak, “bugün itibariyle İran’ı resmi olarak uyarıyoruz” dedi.      


Ebed Bizimdir Özel Haber, Yorum ve Makaleler