Şamil İĞDE
Yazar: Şamil İĞDE

Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti

Takvimler 1918 yılının günlerini gösterirken, Kuzey Kafkasya’dan hareket eden bir heyet gizlice Tiflis ve Batum’da toplantılar yaparak Trabzon’a geçti. Trabzonda yaptıkları gizli görüşmelerin ardından da, yine gizlice İstanbul’a geldi. Heyetin başkanlığını, Kuzey Kafkasya’nın ileri gelen isimlerinden Abdülmecid Çermoy (Çeçen) ve Haydar Bammat (Kumuk) yapmaktaydı. Heyet 6 Mayıs 1918’te İstanbul’a vardığında, onları başka bir Kafkasyalı heyet […]

Kuzey Kafkasya Yazıları – 4

Bütün Kuzey Kafkasya kavimlerinin, kabilelerinin ve en küçük dağlı ve ovalı toplulukların şiirlerinde, ezgilerinde, masallarında, hikayelerinde, halk oyunlarında ve günlük yaşamlarında, hemen kendini fark ettirir bu duygular. Yazılı eserlerde, masallarda, öykülerde, şiirlerde ve ezgilerde; toprağını, halkını, köyünü ve ailesini Rus işgalcilerine veya diğer düşmanlara karşı savunan herkes kahraman olarak anılır ve asla unutulmaz. Teslim olmayarak […]

Dudayev, Hamidov ve Askerlerine

1995 yılında, Rus işgaline direnen Çeçenistan Devlet Başkanı Cahar Dudayev ile Azerbaycan İçişleri Bakanı İskender Hamidov arasında geçen telefon konuşması… Bu konuşmanın, Rus gizli servisinin dinlemesine takılmasını ve kayıtların ele geçmesini  Haydar Aliyev, dönemin iktidar mücadelesi şartlarında İskender Hamidov aleyhine kullanmıştır… Çeçenistan Devlet Başkanı Dudayev 21 Nisan 1996’da bir Rus füzesiyle şehit düşmüştür. Azerbaycan Eski […]

Kuzey Kafkasya Yazıları – 3

Kuzey Kafkasyalı halkların kendi dillerindeki isimleri veya kendi dillerindeki isimlerinden türediği varsayılan isimler ve kelimeler, konuyu araştıran bilim insanlarınca muteber sayılan Strabon, Herodot gibi isimlerin eserlerinde sıkça geçmektedir. Yine bazı eski Ermeni ve Gürcü kaynaklarında da, özellikle Çeçenlerin ve Çerkeslerin kendi dillerindeki isimlerine, hatta kabile isimlerine kadar ayrıntılı bilgilere rastlanmaktadır. Dil ve köken bilimcilerinin ekserisine […]

Şubat 1944 – Baba Çok Acıyor

1944 Kafkas sürgünlerini elbette yalnızca Çeçenler yaşamadı, hem Çeçenlerin ve hem de Karaçay ve Malkar Türkleri, Ahıska Türkleri ve Kırım Tatarları için 1944 yılı, sürgün ve katliamın, toplu olarak yaşanmaya başlandığı tarihtir. O günden sonra Rus Komünizmi, Kafkasya’yı Ruslaştırmak için uyguladığı politikaları tam bir vahşete çevirdi. Çeçen İçkeriya Cumhuriyeti 2. Devlet Başkanı Zelimhan Yandarbiyev, neredeyse […]

Ebed Bizimdir Özel Haber, Yorum ve Makaleler