Sedat BULUT
Yazar: Sedat BULUT

Tarih Şuuru Üzerine

“İstikbâl mâzide, hâl ise yaşanandır!” Vak’a: Vuku bulan, olan, geçen şey; olay, olgu, hâdise… Roman, hikaye, tiyatro vb. türlerde olay örgüsü… Mesele…[es] Harp, Savaş, cenk. Vak’a-i hayriye: Hayırlı vak’a, Yeniçeri Ocağının güç kullanılarak ortadan kaldırılması. Vak’anüvis: Osmanlı Devleti’nde resmî devlet tarihçisi. Tarih: Hâdiseye vakit tayin etmek; Vak’anın vukuuna tayin olunan vakit; zaman tesbiti… Vak’anın vukuuna […]

Demokrasi

Yunanca Demos; Halk ve, Kratos; İktidar kelimelerinden oluşan “demokrasi” kavramı garp dillerine “Halkın iktidarı” anlamında tercüme edilmiş; yerleşmiştir. Bu sistem, “halkın kendi kendisini yönetmesi” yahut “halkın, kendisini yönetecek vekilleri seçmesi” şeklinde de târif edilir. Başka bir ifadeyle demokrasi, “çoğunluğun egemenliği”, “halkların ve bireylerin özgürlüğü” şeklinde de târif edilir… Demokrasinin, “Kâdim demokrasi”, “Halk demokrasisi”, “Liberal demokrasi”  […]

Garaudy Üzerine Kısa Bir Mülahaza

İnsanlığın Medeniyet Destanı, İslâmiyet ve Sosyalizm, Aforozdan Diyaloğa gibi onlarca eserin altına imza atan Garaudy, düşünce yolculuğuna önce bir Marksist olarak başladığını, bir müddet “Hiristiyanlıkla Marksizmin Diyaloğu” için ömrünü harcadığını, “Medeniyetler Arası Diyalog” falan derken, 8 Nisan 1983 tarihinde Libya’nın Bingâzi Karyünes Üniversitesinin konferans salonunda “İslâmiyeti kabul ettiğini” açıkladı. Bu tarihten sonra ister-istemez İslâm dünyasının […]

Ebed Bizimdir Özel Haber, Yorum ve Makaleler